• mindmap_jongeren_in_de_praktijk.png

R. van Luik Coaching

Jongeren in de Praktijk

R. van Luik Coach­ing is een prak­tijk voor studiebegelei­d­ing in Den Haag. In de prak­tijk staat het aan­leren van studievaardighe­den cen­traal. Het gaat hier­bij vooral om het plan­nen, organ­is­eren en struc­tur­eren van de studie, het maken van samen­vat­tin­gen, snelleestech­nieken en de voor­berei­d­ing op ten­ta­mens. In de een-​op-​een gesprekken wordt indien daar sprake van is, faalangst, moti­vatieprob­le­men en uit­stelge­drag aangepakt. De studiebegelei­d­ing richt zich op stu­den­ten in het hoger onder­wijs en mid­del­bare scholieren vanaf de vierde klas.

Naast de ee-​op-​een studiehulp, maken stu­den­ten gebruik van de rustige studieruimte waar stu­den­ten onder begelei­d­ing en in stilte kun­nen stud­eren of aan hun scrip­tie werken. Als stu­den­ten dan vast­lopen kun­nen ze direct begeleid worden.

De aan­pak bij de studiebegelei­d­ing is per­soon­lijk, posi­tief en altijd op maat. Wil je meer infor­matie of een afspraak maken? Neem dan vri­jbli­jvend con­tact op met Ros­alie.

Werkwijze

Werk­wi­jze

Bij de studiebegelei­d­ing staan het aan­leren van studievaardighe­den, motiv­eren en stim­uleren en het…

LEES MEER
Voor wie?

Voor wie?

Ros­alie van Luik is er voor (voor)eindexamenkandidaten en stu­den­ten van het MBO, HBO en WO die stu…

LEES MEER
Wie is Rosalie van Luik?

Wie is Ros­alie van Luik?

In 2011 richtte ik Jon­geren in de Prak­tijk op, wat nu R. van Luik Coach­ing heet. Mijn begeleiding …

LEES MEER