Een tevre­den studente

"Al 4 jaar is Rosalie een rots in de branding voor mij; samen kozen we voor mijn studie, helpt ze me
orde aan te brengen in mijn leven en is ze het luisterende oor als me iets dwars zit!" Paula 20 jaar,
student Industrieel Ontwerpen, Technische Universiteit Delft