Gemo­tiveerde student

Afgelopen sep­tem­ber liep er een ent­hou­si­aste stu­dent bin­nen die net begonnen was aan zijn studie aan de TU in Delft. Hij kwam samen met zijn moeder en kwam bij mij via de studiekeuze­coach bij wie hij zijn studie uit­gekozen had. Hij oogde wat jong, zeer gedreven en ent­hou­si­ast. Alles was nieuw: zijn huis, de stad, het stu­den­ten­leven, de studie en manier van stud­eren… er kwam zoveel op hem af, dat het advies was om bij mij wat begelei­d­ing te kri­j­gen. We zijn aan de slag gegaan met overzichten van de te behan­de­len stof, plan­ners, gesprekken over het com­bineren van studie en stu­den­ten­leven en het vin­den van een goede bal­ans en ver­schil­lende studievaardighe­den kwam aan bod.

Inmid­dels is het jan­u­ari en weet deze stu­dent heel goed wat hij aan het doen is; hij heeft overzicht, werkt gestruc­tureerd, vindt zijn studie leuk en er is geen haar op zijn hoofd die twi­jfelt aan de studie. Omdat hij het nog lastig vindt om mij en de begelei­d­ing echt los te laten, komt hij in ieder geval nog twee keer. Ik heb er alle vertrouwen in dat hij het goed op gaat pakken en mij echt niet meer nodig heeft. Over een paar maan­den zal hij dan ook uitvliegen en het geheel zelf­s­tandig gaan doen. En mocht hij storm kri­j­gen onder­weg, is hij altijd welkom om weer langs te komen.