Wist u dat…

Wist u dat…

…ik vooral veel stu­den­ten begeleid bij hun studie?

…mijn begelei­d­ing er heel vaak uit bestaat dat ik gesprekken heb met jon­geren over hoe ze zich voelen?

… ik met een test werk waarmee ik kan bek­ijken of uw zoon of dochter mogelijk faalangst heeft?

… veel stu­den­ten graag uit­stellen of afstellen en mijn begelei­d­ing daarop aansluit?

…ik met jon­geren bek­ijk welke leer­stijl bij hem/​haar past om zo tips en trucs te geven over hoe hij/​zij het beste kan studeren?

… het bin­nenkort mogelijk is om uw zoon of dochter te laten testen op o.a. capaciteiten?

…ik ook (voor)eindexamenkandidaten kan begelei­den in mijn praktijk?

…mijn begelei­d­ing soms heel prak­tisch is; zoals als ik plan­nin­gen maak met jongeren?

…heel veel jon­geren kam­pen met motivatieproblemen?

…ik ook studiekeuze­begelei­d­ing doe? (zie www​.studiekeuzeop​maat​.nl )

Voor antwo­ord op andere vra­gen kunt u altijd con­tact opnemen:

Ros­alie van Luik

0652684663

Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.

Dit e-​mailadres wordt beveiligd tegen spam­bots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bek­ijken.