De Ken­nis van Nu Spe­cial: Ver­beter je brein

Afgelopen zondag was het pro­gramma „De Ken­nis van Nu” met een spe­cial „Ver­beter je brein”. Erg boeiend! Er kwam een aan­tal tips voor­bij die je zouden kun­nen helpen bij het ver­beteren van je school-​/​studieprestaties. Onder andere het luis­teren naar (klassieke) muziek voor­dat je start met een belan­grijke taak, voed­sel dat je ‚slim­mer’ maakt en meer!

Klik op de link om de uitzend­ing te kijken: De ken­nis van nu Spe­cial: Ver­beter je brein