Mind­boost­train­ing voor examenkandidaten

MIND­BOOST: Uit­gerust je exa­men in

VOOR WIE? havo en vwo-​examenleerlingen

WAT? Een train­ing die je voor­bereidt op je schoolexamens.

Mir­jam Ebbing en Ros­alie van Luik gaan met jou aan de slag in zeven bijeenkom­sten van twee uur met onder andere: jouw leer­stijl, diverse studievaardighe­den, con­cen­tratie– en focus­vaardighe­den, leren omgaan met stress, plan­nen en organ­is­eren, timemanagement.

WAN­NEER? Don­derdag 27 novem­ber, 4 en 11 decem­ber, woens­dag 17 decem­ber (i.v.m. ker­st­bal), 8 en 15 jan­u­ari en een nog te plan­nen terugkomdag in het voorjaar.

WAAR? Wasse­naar

PRIJS? 245,-

Meer infor­matie?

Ros­alie van Luik (zie con­tact­pag­ina op deze website)

Mir­jam Ebbing