Studieruimte Bazarstraat

Als u de nieuws­brief ont­van­gen heeft, wist u het al: Ik ben ver­huisd met mijn prak­tijk. De afgelopen jaren heb ik gemerkt dat som­mige scholieren en stu­den­ten niet vol­doende hebben aan één à twee uur begelei­d­ing in de week. Voor deze jon­geren heb ik een studieruimte ingericht op de Bazarstraat 50. Het is een rustige ruimte waar scholieren en stu­den­ten zelf­s­tandig kun­nen stud­eren. De begelei­d­ing bestaat uit het maken van een plan­ning, bepalen op welke manier de stof aangepakt gaat wor­den en het bijhouden/​in de gaten houden of aan de plan­ning gehouden wordt. Op deze manier kun­nen er sneller stap­pen gemaakt wor­den in het leren leren en zal een scholier of stu­dent sneller zelf­s­tandig kun­nen leren.