Scriptiebegeleiding

In mijn prak­tijk krijg ik voor­namelijk stu­den­ten die net ges­tart zijn met hun studie. Ze willen direct een goede start maken, of ze hebben hun eerste ten­ta­mens niet gehaald en, door­dat het BSA gehaald moet wor­den, willen begelei­d­ing bij de plan­ning en bij het aan­leren van studievaardigheden.

Ook stu­den­ten die al langer bezig zijn met hun studie kun­nen wel eens wat hulp gebruiken. Ok, er is geen sprake meer van een te halen BSA, maar toch wil je een keer dat papiertje halen en de arbei­ds­markt op. De afs­tudeer­pe­ri­ode is een lastige peri­ode en vaak toch best anders dan de rest van de studie. Hier komt het echt aan op dis­ci­pline, zelf­s­tandigheid en komt alles bij elkaar. Heel van mijn leefti­jdsgenoten die een goed stel herse­nen hebben en die bijna alles had­den gehaald, zijn ges­trand bij het schri­jven van hun scriptie.

Bij de begelei­d­ing van stu­den­ten bij het schri­jven van hun scrip­tie, is het eerste wat ik doe het maken van een overzicht; wat zijn de dead­lines, wat moet ik daar pre­cies voor doen. Ook bespreken we hoe een stu­dent lit­er­atuur zoekt, hoe hij/​zij dat doorneemt en ver­wo­or­den we die lit­er­atuur naar de eigen scrip­tie. Als een eigen onder­zoek wordt ver­richt en een stu­dent met SPSS aan de slag moet, kan ik daar ook in begelei­den. Ten slotte kijk ik de scrip­tie na en let ik naast de spelling ook op de logis­che opbouw. Steeds wordt er geschakeld van het groter geheel naar detail.

Mocht je wel weten hoe je de scrip­tie moet schri­jven, maar is het uit­stellen daar­van een prob­leem, dan raad ik je aan om in de studieruimte te komen zit­ten. Hier zit­ten ver­schil­lende stu­den­ten aan hun eigen werk en gedurende de dag word je begeleid. Je kunt ook altijd een keer komen kijken, om te ervaren of dit iets voor jou is.