De zomer is voor­bij, terug naar ‘school’

De zomer is voor­bij, terug naar ‘school’. Met je hoofd nog bij de vakantie, de zon, het strand, of juist de avon­tu­urlijke reis die je gemaakt hebt, kan het lastig zijn de knop om te zetten.

De eerste col­leges zijn vooral inlei­dend en de indruk ontstaat dat er voor­lopig nog niets hoeft te gebeuren. Niets is echter min­der waar. Hoe eerder je begint met het bestud­eren van de stof, hoe beter en hoe makke­lijker het voor je zal zijn om bij te bli­jven en met rust en een goede voor­berei­d­ing je ten­ta­mens te maken.

Tja..tentamens.. dat is nog zo ver weg. Dat ben ik wel met je eens. Echter, op de hogeschool en uni­ver­siteit heb je heel wat meer stof te ver­w­erken en voor je het weet is het lastig om te overzien wat je alle­maal moet doen, laat staan dat je het alle­maal kunt ver­w­erken. Ga maar na: 1 ECT staat gelijk aan 28 uur studie. Dit komt ongeveer neer op 40 uur per week stud­eren; dat is een volle werk­week! Niet vreemd dat uit­stellen vaak leidt tot stress en teveel druk en wellicht niet klaar zijn voor je ten­ta­men, je hebt immers gewoon niet vol­doende uren meer. Natu­urlijk zijn er stu­den­ten die met min­der tijd toch zullen sla­gen; dat is mooi meegenomen! Ga er echter niet van uit.

Mijn tip is dan ook: start meteen! En als het goed is ben je daar ook gemo­tiveerd voor, zeker als je nu net bent begonnen aan je oplei­d­ing. Heel veel suc­ces en vooral: probeer ervan te genieten!