• mindmap_jongeren_in_de_praktijk.png

Tarieven

Voor alle gesprekken geldt een tarief van 65 euro. Voor de eventuele voorberei­d­ingstijd (bijv. het lezen/​corrigeren van verslagen/​papers/​scriptie en het opstellen van schema’s) geldt een tarief van 35 euro. Deze bedra­gen zijn exclusief 21% BTW.

Voor de studieruimte geldt, afhanke­lijk van het aan­tal (mid)dagen, een tarief tussen de 175 en 350 euro per maand. Voor de exacte prijs of voor advies hierover kunt u con­tact opne­men met Ros­alie.

Mocht u de afspraak onver­hoopt af moeten zeggen, dan kan dat tot 24 uur van tevoren bij gesprekken die max­i­maal 2 uur duren. Afspraken die langer dan 2 uur duren, dienen 48 uur van tevoren afgezegd te wor­den. Daarna is Ros­alie genoodza­akt de gemaakte afspraak in reken­ing te brengen.

R. van Luik Coaching

R. van Luik Coaching

Prak­tijk voor Studiebegelei­d­ing Den Haag Stud­eren is een vaardigheid. De …

LEES MEER
Werkwijze

Werk­wi­jze

Bij de studiebegelei­d­ing staan het aan­leren van studievaardighe­den, motiv­eren en stim­uleren en het…

LEES MEER
Voor wie?

Voor wie?

Ros­alie van Luik is er voor (voor)eindexamenkandidaten en stu­den­ten van het MBO, HBO en WO die stu…

LEES MEER